Computers

Op het gebied van computers zijn we goed voorzien. We hebben een heel modern digitaal systeem met snelle WIFI en twee laptopkarren. Eén kar met 30 laptops voor de groepen 3-4-5 en één kar met 30 laptops voor de groepen 6-7-8. Daarmee kan een hele klas tegelijk aan het werk. We gebruiken vooral programma's die gekoppeld zijn aan onze taal- en rekenmethode. In de groepen 1-2 staat in elke klas een laptop en twee iPad mini's voor de kinderen.

Kinderen die extra begeleiding nodig hebben vanwege dyslexie maken gebruik van Chromebooks. Ze krijgen een eigen device met daarop het spraakprogramma 'textaid' in bruikleen van school.  

Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Steeds meer betreft het interactieve (verrijdbare) touchscreens. Het biedt ongekende mogelijkheden voor onze lessen en een onuitputtelijke voorraad kaarten, plaatjes en filmbeelden. 

Via het programma 'Digiduif' delen we informatie met ouders zoals de frequent verschijnende nieuwsbrief 'Spindelpraatjes' en 'de Spindelkrant'.