Introductie

De naam

Een spindel is een apparaat dat gebruikt werd om van verschillende vezels een stevige, betrouwbare draad te maken. Op onze school vormen vele losse elementen, van leerstof tot iedere individuele leerling, samen een geheel.

 

In ons logo komt dat idee terug. De cirkel van acht vlakken staat voor een belangrijke periode in een kinderleven: de jaren op de Spindel. Het begint met een kleine cirkel: de ongevormde kleuter en het eindigt met een stevige bouwsteen: de schoolverlater, klaar voor verdere ontplooiing op een school voor voortgezet onderwijs.

 

Een dorpsschool

De Spindel ligt midden in Bavel, een dorp met ruim 8000 inwoners en een bloeiend verenigingsleven waaraan kinderen volop mee kunnen doen. Aan de ene kant van de school liggen kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en aan de andere kant het plaatselijke winkelcentrum. De school telt ruim 500 kinderen verdeeld over 21 groepen. Ouders staan positief en belangstellend tegenover de school en velen van hen zijn vaak bereid een handje toe te steken. We zijn een school die in alle opzichten midden in het dorp staat.

 

Een katholieke school

De Spindel is een katholieke school waar alle kinderen welkom zijn. Via verhalen brengen we kinderen in contact met Jezus Christus en met mensen die volgens zijn voorbeeld leefden. We laten kinderen ervaren dat deze manier van leven de moeite waard is en dat het voor ons een voorbeeld kan zijn. Dat laten we merken in de dagelijkse omgang met elkaar, onze school zien we als een maatschappij in het klein waar volwassenen het goede voorbeeld geven.  Met regelmaat staan we stil bij onze identiteit en de betekenis hiervan in de huidige tijd en maatschappij. 


Kennis is belangrijk

Kinderen zijn op school om te leren. Wanneer dat gebeurt in een ontspannen, open sfeer voelen kinderen zich op school op hun gemak en mag je verwachten dat leren succes kan hebben. We willen kinderen zelfstandig leren werken en verantwoordelijkheid leren dragen voor hun eigen werk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. We houden zo veel mogelijk rekening met de mogelijkheden van ieder kind en geven kinderen die het nodig hebben extra aandacht.

Omgaan met elkaar is belangrijk

We leren de kinderen op een goede manier met elkaar om te gaan, geven en nemen, zich aanpassen en toch zichzelf blijven. Daarom hebben we duidelijke regels waar leerkrachten zich aan houden en waar kinderen op aan worden gesproken. Pesten pakken we preventief aan. We zijn KIVA-school en werken mee aan het uitvoeren van dit succesvolle anti-pestprogramma. Als volwassenen geven wij het goede voorbeeld, we nemen onze leerlingen serieus en benaderen de kinderen op een respectvolle en positieve wijze.