Kwaliteit

De Spindel wil natuurlijk een goede school zijn en we doen er alles aan om dat te bereiken. We willen kwaliteit leveren. Kwaliteit heeft te maken met alles wat er op school gebeurt. Wij vinden de leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen het belangrijkst.

Iedere school krijgt regelmatig bezoek van de inspectie, die de kwaliteit van het onderwijs onderzoekt.

We zijn zonder meer trots op het resultaat van het laatste uitgebreide inspectieonderzoek. Het algemene oordeel over de Spindel luidde: ‘PKO 4’ en daar mogen we heel blij mee zijn. Het betekent dat de inspectie zo veel vertrouwen heeft in de ontwikkelingen op onze school dat er geen reden is voor een tussentijdse controle en dat we pas na vier jaren een volgend Periodiek Kwaliteitsonderzoek krijgen.

 

Als men op onderstaande link klikt en de diverse velden invult kan men het inspectierapport inzien:

Schoolrapport de Spindel 

 

 

De resultaten van de Spindel

Het valt niet mee de resultaten van een school in cijfers uit te drukken.

Hoe meet je immers het plezier dat kinderen in school en leren hebben?

Een overzicht van de verwijzingen naar het voortgezet onderwijs zegt ook niet alles, omdat je daarbij sterk afhankelijk bent van de kwaliteiten van de leerlingen.

Het is wel zinnig de resultaten van kinderen te volgen aan de hand van toetsen, zoals we die gebruiken in ons leerlingvolgsysteem. Hierin zien we trend en constateren we dat we boven het landelijk gemiddelde scoren.

In onderstaand overzicht worden de eindresultaten van de Spindel vergeleken met die van alle scholen in het land met ongeveer dezelfde populatie. Deze vergelijking wordt door de onderwijsinspectie gemaakt.


Een overzicht van de standaardscores van de laatste jaren:

 

2010:

Landelijk: 535,2

Spindel: 539,8 

 

2011:

Landelijk: 535,9

Spindel: 539 

 

2012:

Landelijk: 535,1

Spindel: 538,5 


2013:

Landelijk: 535,1

Spindel: 539,0