Onderwijs

Om het goed te doen in het onderwijs hebben kinderen een brede ontwikkeling nodig. Zo moeten ze kunnen samenwerken, plannen maken, ze moeten zelfvertrouwen hebben en ze moeten zich vooral lekker voelen op school.

 

Een brede basis voor ontwikkeling wordt gelegd in de kleutergroepen. Hier wordt gewerkt met ‘levensechte’ projecten en thema's waarbij allerlei vaardigheden geoefend en geleerd worden. Vast op het programma staan:

 - werken met ontwikkelingsmaterialen

 - taalontwikkeling

 - sociaal-emotionele ontwikkeling

 - muzikale vorming

 - bewegen (afhankelijk van het weer gebeurt dit binnen of buiten)

 

Vanaf groep 3 is het onderwijs op veel momenten klassikaal. De kinderen volgen dan samen de uitleg van de leerkracht, bespreken de problemen en zoeken naar oplossingen. Daarna worden opdrachten gegeven die door de kinderen in groepjes of individueel gemaakt worden.

 

Als leidraad werken we met methodes die na rijp beraad door het team gekozen zijn. We zijn kritisch ten aanzien van inhoud en werkwijze en blijven met ons onderwijs bij de tijd door regelmatig te investeren in nieuwe methodes en materialen.

 

Naar meer zelfstandig werken

We werken op de Spindel met een flexibele vorm van onderwijs. We houden de leerlingen bij elkaar in de bestaande groepen, maar we willen meer ruimte om aan te kunnen sluiten bij de verschillen tussen de kinderen. Om dat te bereiken hebben we gekozen voor zelfstandig werken. Naast de gewone klassikale lessen met klassikale uitleg, laten we de kinderen zelfstandig werken, alleen of in groepjes. Zo leren de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen taak en heeft de leerkracht de handen vrij om sommige kinderen extra te helpen.

 

We hebben een doorgaande lijn in zelfstandig werken

 

 - kleutergroepen: kinderen kiezen zelf hun activiteit en werken eventueel samen

 - groepen 3: een eerste aanzet tot contractwerk

 - groepen 4 t/m 8: contractwerk

 

 

Huiswerk

Zodra ze er aan toe zijn, lezen de kinderen vanaf groep 3 iedere week een boek en daarnaast wordt er af en toe ander werk meegegeven. Vanaf groep 6 gebeurt dat met enige regelmaat. Wij vinden huiswerk om verschillende redenen belangrijk. Het geeft ons gelegenheid de kinderen te laten oefenen met bekende stof, zodat in de klas tijd bespaard wordt. Daarom geven we alleen opdrachten mee die de kinderen zelfstandig, zonder hulp, binnen een redelijke tijd moeten kunnen maken.

Hulp van ouders is prima, maar extra uitleg thuis zou niet nodig moeten zijn.