Organisatie

De Spindel is onderdeel van de Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint waaronder zeven katholieke dorpsbasisscholen vallen. Het Groene Lint heeft een duidelijk eigen gezicht en kent een grote mate van vrijheid om zelfstandig het beleid te bepalen.

Stichting Het Groene Lint
Postbus 21
4860AA Chaam
www.hetgroenelint.nl 

De dagelijkse leiding van de Spindel ligt bij de directeur en de adjunct directeur. Het totale managementteam bestaat uit zes personen:

 

Rob van Gils: directeur

Ingrid van Ginneken: adjunct directeur

Annette Jespers: coördinator groepen 1 - 2

Paul Maas: coördinator groepen 3 - 4 - 5

Ryan Stoop: coördinator groepen 6 - 7 - 8

Ria Smeekens: intern begeleider

 

Wekelijks overleggen de directeur en de adjunct directeur met elkaar, tweewekelijks vergadert het volledige managementteam. De directeur is eindverantwoordelijke voor alles wat er op school gebeurt en vanwege de grote omvang van zijn taak is hij de hele week ambulant (d.w.z. dat hij niet voor de klas staat). Ingrid van Ginneken neemt als adjunct directeur de taken van Rob over bij diens afwezigheid.

 

Omdat het vaak handig is te kunnen samenwerken in kleiner verband hebben we de school verdeeld in drie bouwen:

- de groepen 1 en 2

- de groepen 3 en 4 en 5 

- de groepen 6 en 7 en 8 

De coördinatoren vertegenwoordigen de collega’s van hun bouw in het MT en zorgen zo voor een korte lijn tussen beleid en praktijk. Alle leden van het managementteam zijn elke dinsdag ambulant om coördinerende taken uit te voeren.

We streven naar een optimale groepsgrootte, rekening houdend met specifieke eigenschappen van kinderen in een specifieke ontwikkelingsperiode. 

In geval van calamiteit kunnen alle aanwezigen het gebouw snel en veilig verlaten. De Spindel heeft hiervoor een evacuatieplan, dat we ieder jaar een paar keer aan de praktijk toetsen.