Ouderraad

De Spindel kent een actieve oudervereniging en voor elk leerjaar wordt een ouder gekozen als lid van de ouderraad. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit acht leden, de klassenouders. Daarnaast is er voor de parallelgroepen een contactouder, die geen lid is van de ouderraad, maar wel betrokken wordt bij de organisatie van activiteiten.

De ouderraad houdt zich bezig met de volgende taken:

- het bevorderen van goede contacten en een open sfeer tussen ouders en team,

- het mede organiseren van feesten als Sinterklaas, Kerstmis, carnaval,

- het mede organiseren en begeleiden van excursies en uitstapjes.


De klassenouders vormen, samen met leerkrachten, verschillende werkgroepen, die activiteiten voorbereiden en voorstellen doen aan het team. Zo kennen we o.a. de werkgroepen BVL (Brabants VerkeersVeiligheidsLabel), Boekenweek, carnaval, entourage, hoofdluis, projectweek, Kerstmis, Pasen, PR, Sinterklaas, schoolverlaters, sportdag.


Ouders betalen een vrijwillige bijdrage om alle genoemde activiteiten te bekostigen.
De hoogte van deze contributie wordt bepaald tijdens de algemene ledenvergadering die gehouden wordt aan het begin van het jaar. Deze bijdrage komt ten goede aan de kinderen (feesten, uitstapjes en dergelijke) en attenties. In de planning van haar activiteiten gaat de ouderraad ervan uit, dat alle ouders hun bijdrage betalen, omdat ook alle kinderen ervan profiteren. Na de algemene ledenvergadering krijgt u een brief waarin de hoogte van de contributie vermeld wordt. U kunt het bedrag, onder vermelding van uw naam en de groep van uw kind(eren), overmaken op:
banknummer 104638745 van de Rabobank,
t.n.v. Oudervereniging van de Spindel, Bavel.


Het geeft een goed gevoel om bij de school van je kind(eren) betrokken te zijn.  De Spindel heeft een leuke open sfeer en dat merken wij mede door de grote aantallen ouders die bereid zijn om mee te helpen bij activiteiten. Wij zijn hier erg blij mee, de ouderraad kan het tenslotte niet alleen. Begin van het schooljaar ontvangt u weer het aanmeldformulier voor nieuwe ouderraadsleden en/of contactouder. U kunt zich dan aanmelden, wij hopen op een grote respons.


Wilt u meer weten over het werk van de ouderraad, heeft u leuke ideeën of reacties, dan kunt u natuurlijk de ouderraadsleden persoonlijk aanspreken. Ook kunt u met ons contact opnemen via or.spindel@hetgroenelint.nl.

Wij wensen u allen een fijn schooljaar toe, met veel leuke activiteiten en uitstapjes.