Overblijven

De overblijvers worden tussen de middag opgevangen door ons overblijfteam. De coördinatie is in handen van de Kobergroep en de administratie wordt geregeld door MurLen dienstverlening. Als uw kind wegens ziekte niet overblijft, kunt u dat voor twaalf uur ’s middags melden, telefonisch onder nummer 0161-431593
of digitaal via overblijven@bsdespindel.nl
Overblijven kan voor € 2,- per kind per dag, te betalen via bankrekening
Rabobank 1284.76.001
t.n.v. Oudervereniging de Spindel, inzake overblijven 
De kinderen brengen hun eigen boterhammen en drinken mee. Wilt u zorgen voor een goed sluitende beker.
Om het overblijven overzichtelijk te houden verdelen we de kinderen over meerdere hallen en klaslokalen. Overblijvers moeten zich houden aan een aantal regels en afspraken, want we willen ervoor zorgen dat het eten op een gezellige en fatsoenlijke manier verloopt.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinatrice
Marie-José Machielsen, Rieblok 9, 4854 AK Bavel, 06-18727083        

De overblijvers worden tussen de middag opgevangen door ons overblijfteam, bestaande uit pedagogisch medewerkers van kober en een aantal vrijwilligers. De coördinatie is in handen van de Kobergroep, zij regelen tevens de administratie van het overblijven. U kunt uw kind(eren) aanmelden via https://www.kober.nl/kinderlunch/overblijflocaties/de-spindel/7675
 

AAN- EN AFMELDEN

U dient uw kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende overblijf dag digitaal aan te melden (vinkje aan zetten). Dit is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. Wanneer een overblijver niet vóór 10.00 uur is aangemeld, betekent dit concreet dat er niet op hem/haar gerekend wordt en wij het dus ook niet kunnen weten als het kind ontbreekt.
Bij afwezigheid dient u uw kind(eren) vóór 10.00 uur op de betreffende dag digitaal af te melden (vinkje uitzetten). Wanneer u uw kind(eren) vóór 10.00 uur afmeldt, worden er géén kosten in rekening gebracht.
 

HEEFT U NOG VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN

Heeft u vragen en/of opmerkingen over  de administratie van het overblijven, neemt u dan gerust contact op met ons serviceteam via (076) 504 56 05 of via serviceteam@kober.nl
voor overige vragen kunt u kijken op www.kober.nl/overblijven of contact opnemen met kober kinderlunch via (076) 504 56 12 of via overblijven@kober.nl
u kunt uiteraard ook terecht bij de overblijf coördinator van school.
dit is: Marie-Jose Machielsen.  Zij is van maandag t/m donderdag tussen 11.30 en 13.30 telefonisch bereikbaar op nummer (0161)431593 of via overblijfteam@hetgroenelint.nl  

Om het overblijven overzichtelijk te houden vedelen we de kinderen over meerdere klaslokalen en op vrijdag ook in de hal.

 

Overblijvers moeten zich houden aan een aantal regels en afspraken, want we willen er voor zorgen dat het eten op een gezellige en fatsoenlijke manier verloopt. Dit alles staat beschreven in het overblijfprotocol.