Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in onze samenleving. Het speciaal onderwijs verdwijnt niet, kinderen die het echt nodig hebben kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

 

Om passend onderwijs te realiseren werkt de Spindel samen met andere basisscholen, schoolbesturen en instellingen in de regio Breda. Hoe we er samen voor zorgen dat elk kind passend onderwijs krijgt, leest u op de site www.rsvbreda.nl

 

Op www.passendonderwijs.nl leest u alle achtergronden over de wet en de ontwikkelingen op landelijk niveau.

 

Mocht u specifieke vragen hebben (bijvoorbeeld over het aanmelden van uw kind en de mogelijkheden op de Spindel) neem dan gerust contact met een van onze intern begeleiders, Tamara Oudenhooven of Ria Smeekens.