Schoolverlaters

In groep 8 gaan de leerlingen samen op kamp. Hier vragen we een aparte bijdrage voor aan de ouders van de leerlingen. We vinden onderdak in het Schiedams Schoolbuitenhuis of in kamphuis Ahoy, beiden in Oosterhout. In de laatste maanden van hun Spindeltijd bereiden de groepen 8 een musical voor, die wordt opgevoerd voor alle groepen en in een galavoorstelling voor de ouders. Op hun laatste basisschooldag nemen de schoolverlaters ’s morgens afscheid van de school en ’s avonds tijdens een feestavond van elkaar en van de leerkrachten.