Vrije dagen

Vrije dagen schooljaar 2017 - 2018:

Voor alle groepen:
woensdag 13 september (studiedag team)
vrijdag 10 november 
woensdag 6 december (dag na Sinterklaas)
vrijdag 22 december (vrijdag voor de kerstvakantie)
vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag)
maandag 2 april (2e paasdag)
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei (Hemelvaart)
maandag 21 mei (2e pinksterdag)
vrijdag 6 juli (studiedag team, laatste vrijdag voor de zomervakantie)

Voor de groepen 1-2:
vrijdag 01 september
vrijdag 15 september
vrijdag 29 september
vrijdag 13 oktober
vrijdag 27 oktober
vrijdag 24 november
vrijdag 08 december
vrijdag 19 januari
vrijdag 02 februari
vrijdag 02 maart
vrijdag 16 maart
vrijdag 13 april
vrijdag 25 mei
vrijdag 8 juni
vrijdag 22 juni